Hvad koster det?

Udgifterne kan variere meget når man skal arrangere en begravelse. Valg af gravsten og blomster er nogle af de poster, der er meget afhængig af det personlige valg. Derfor er vores priseksempler udelukkende baseret på bedemandens ydelser, inkl. kiste, urne og udgifter til sygehus.  

Gennemsigtighed på prisen
Hos os får du altid udspecificeret alle udgifter. Sådan sikrer vi en klar kommunikation, så du ved hvad du betaler for. Vi er helt sikkert hverken de billigste eller de dyreste – vi har sat vores priser sådan at vi kan give alle den gode behandling de fortjener.  

Bisættelse

Ved dødsfald på sygehus og bisættelse
fra lokalt kapel m. krematorium
Pris fra 14760,-
 • Samtale og planlægning
 • Dansk hvid bisættelseskiste
 • Iklædning og ilægning i kiste
 • Rustvognskørsel 1x start inkl. 8 km. hverdagstakst
 • Aftaler med kirke/præst/kirkegård
 • Bestilling af blomster, annoncer, gravsten og mindesamvær
 • Anmeldelse til myndigheder
 • Ansøgning af begravelseshjælp
 • Dansk miljø urne eller sø urne


  Efter højtideligheden køres kisten til krematoriet, så urnen senere kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet. 

Begravelse

Ved dødsfald på sygehus og begravelse
fra lokalt kapel / kirke m. kirkegård
Pris fra: 15860,-
 • Samtale og planlægning
 • Dansk hvid begravelseskiste
 • Iklædning og ilægning i kiste
 • Rustvognskørsel 1x start inkl. 8 km. hverdagstakst
 • Aftaler med kirke/præst/kirkegård
 • Bestilling af blomster, annoncer, gravsten og mindesamvær
 • Anmeldelse til myndigheder
 • Ansøgning af begravelseshjælp


  Efter højtideligheden bærer familien kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten ved graven.

Priseksemplerne indeholder udgifter til bedemand og sygehus og er inkl. kørsel 8 km. på hverdage. Evt. udgifter til flytning af blomster og udkørsel af urne til kirkegård er ikke inkluderet.

Vi laver altid et skriftligt prisoverslag og en huskeliste, som du får udleveret efter vores samtale.

Vær opmærksom på, at hertil kommer evt. udgifter til blomster, annoncer, evt. aften/weekendtillæg, leje af kapel, krematorium, kirkegård, gravsten og mindesamvær.